Vastgoed-expertises zonder nattevingerwerk.

Elektrische keuring bij verkoop van een woning


Wil je een woning of appartement verkopen dan moet het verslag van de elektrische keuring in de notariële verkoopakte worden opgenomen. Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.
Verplichte keuring elektriciteit bij verkoop?


Wenst u een woning of appartement te verkopen dan is een keuring van de elektriciteit verplicht en moet het verslag van deze elektrische keuring in de notariële verkoopakte worden opgenomen. Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.

Dateert de elektrische installatie van vóór 1 oktober 1981 dan werd deze waarschijnlijk nog nooit gecontroleerd. Een elektrische keuring is hier dus steeds verplicht. Bij een negatief keuringsverslag moet de koper de installatie in orde brengen en deze laten herkeuren. Hiervoor krijgt hij een termijn van 18 maanden. Deze termijn start vanaf de datum waarop de koopakte bij de notaris verleden wordt.

Indien de installatie dateert van na 1 oktober 1981 dient er in principe een geldig keuringsattest aanwezig te zijn. Dit is ook zo wanneer er na die datum belangrijke wijzigingen aan de elektrische installatie zijn uitgevoerd. Kan je als verkoper geen conform keuringsverslag voorleggen dan is een nieuwe keuring noodzakelijk. Indien de installatie niet in orde is, dient deze binnen de 12 maanden na de controle in orde gebracht en herkeurd te worden.

In beide gevallen mag de elektrische installatie tijdens de herkeuringstermijn in dienst blijven.Hoe verloopt een keuring voor verkoop?Voor de uitvoering van een elektrische keuring werken wij samen met een erkend keuringsorganisme. De administratieve opvolging en betaling gebeurd via ons.

Tijdens de elektrische keuring controleert onze partner de volledige installatie van de woning aan de hand van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Een elektrische keuring verloopt steeds volgens hetzelfde principe:

Administratief onderzoek: de elektrische installatie wordt vergeleken met het ééndraadschema en het situatieschema. Deze schema's dienen steeds in drievoud aanwezig te zijn. Zonder ééndraadschema en/of situatieschema is het onmogelijk om een positief keuringsattest te verkrijgen.

Visueel onderzoek: onder andere de toegankelijkheid en de staat van het elektrisch bord, de draadsecties volgens de geïnstalleerde beschermingsinrichting, de aanwezigheid van een aarding met aardingsonderbreker en de aanwezige maatregelen ter bescherming tegen elektrocutie worden gecontroleerd.

Metingen: De aardspreidingsweerstand en de isolatieweerstand worden uitgemeten. Daarnaast controleert onze keurder de continuïteit van de beschermingsgeleiders en test hij de differentieelstroominrichtingen. Hou er rekening mee dat de installatie tijdens deze metingen even spanningsloos wordt gezet!Wat kost een elektrische keuring?

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere kosten.

Elektrische keuring bij verkoop Prijs
Elektrische keuring bij verkoop 150 €


Plaats een opdracht