Vastgoed-expertises zonder nattevingerwerk.EPC attest verplicht bij verkoop of verhuur van een woning


Wilt u een woning, appartement, studio, ... publiekelijk te koop of te huur stellen? Dan moet u een EPC attest hebben.
Het nieuwe energieprestatiecertificaat (EPC) van 2020 is nu ook voor handelszaken verplichtWenst u een woning, appartement, studio, ... of een handelspand te koop of te huur stellen?

Dan moet u eerst een EPC attest hebben. Op het EPC attest staat de energiescore van het vastgoed en adviezen om energie te besparen. Hoe lager de energiescore, hoe energiezuiniger de woning is.

Het energieprestatiecertificaat (EPC) legt geen eisen op aan het gebouw. Vanaf 2019 ziet het EPC er anders uit: op het nieuwe energieprestatiecertificaat (EPC) krijgt de wooneenheid een energielabel en ook de aanbevelingen worden concreter. 

Met het energieprestatiecertificaat (EPC) worden mogelijke kopers of huurders vooraf geïnformeerd over de energiezuinigheid van de woning waarin ze geïnteresseerd zijn.Wanneer is een energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht?Het energieprestatiecertificaat (EPC) was sinds 2008 al verplicht bij verkoop of verhuur van een residentiële wooneenheid en een handelspand.
Vanaf 01.01.2020 moet er nu bij het verkopen of verhuren van een handelspand of kantoor (max. 500 m²) in Vlaanderen een energieprestatiecertificaat (EPC) voorgelegd worden.

Het energieprestatiecertificaat (EPC)t is een vereiste VOORAFGAAND aan de verkoop of verhuur van een woning of handelspand.

In elke advertentie voor verkoop of verhuur van een woning moet de energiescore vermeld worden.

De koper dan wel huurder moet op de hoogte worden gesteld van de EPC-score vóór de koopakte/huurovereenkomst wordt ondertekend.


opmaak van het energieprestatiecertificaat (EPC)Het energieprestatiecertificaat (EPC) wordt vastgesteld volgens methoden en protocollen die per gewest verschillend zijn. Tijdens de inspectie moeten alle vertrekken van uw woning toegankelijk zijn zodat de volgende metingen kunnen gebeuren:

 • Berekening van de bruikbare vloeroppervlakte en het volume van het gebouw

 • Bepaling van de bouwmaterialen die gebruikt zijn in wanden

 • Bepaling van isolatiewaarden

 • Berekening van het energieverbruik van het verwarmingssysteem en van het warmwatersysteem, van ventilatiesystemen en, eventueel, van de koeling of van het productiesysteem van duurzame energie


Let op: voor de zaken die niet met het blote oog kan zien, bijvoorbeeld isolatie in het dak, dient er bewijsmateriaal voorgelegd te worden. Dat kan bijvoorbeeld een factuur zijn van de plaatsing of het materiaal.

Eenmaal terug op kantoor, berekenen wij het energieverlies van oppervlakten, volumes en oppervlakte van verwarmde vloeren. Alle informatie wordt vervolgens in een softwarepakket (dat per gewest verschillend is) ingevoerd. Het programma bepaalt aan de hand van alle data de uiteindelijke energiescore.

Deze score gaat van “A” (zeer goed) tot “E” (zeer slecht)

Er wordt geen rekening gehouden met het werkelijke energieverbruik van gas, mazout en elektriciteit omdat het energieprestatiecertificaat (EPC) van een gestandaardiseerd gebruik van de woning uitgaat.


Bereid ons bezoek voorDit is in uw belang! Om een zo nauwkeurig mogelijk EPC-score voor uw energieprestatiecertificaat (EPC) vast te kunnen stellen moet u ons in ieder geval toegang geven tot:

 • Alle vertrekken van uw woning, inclusief eventuele kelders en zolders

 • De gemeenschappelijke verwarmingssystemen

 • Een zo groot mogelijk aantal aannemelijke bewijzen

 • Het wordt aanbevolen om de bouwplannen van het gebouw aan te leveren.


Aannemelijke bewijzen:

In het ideale geval zou de informatie, die nodig is voor het vaststellen van het energieprestatiecertificaat (EPC) met het blote oog waarneembaar moeten zijn. Dit noemt men visuele bewijslast.

Indien dit niet kan, is er effectieve bewijslast nodig:

Hoe meer documenten u kunt voorleggen, des te meer zal het EPC-attest een reflectie van de werkelijkheid zijn en de score positief beïnvloeden. Geen documenten bij de hand? Geen nood! Elke expert beschikt over de nodige kennis en ervaring om een nauwkeurige en gedetailleerde controle uit te voeren.

Hieronder een volledige checklist van nuttige documenten:

 • EPB-aangiften (transmissieformulier, EPW-formulier, …) zoals ingediend door de EPB-verslaggever na het einde van de werken (ingevoerd sinds bouwvergunning 2006)

 • vroeger afgeleverde geldige energieprestatiecertificaaten (EPC)

 • lastenboeken van de architect of aannemer die onderdeel vormen van een (algemeen) aannemingscontract

 • goedgekeurde subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder met goedkeuringsbrief van de Vlaamse overheid of netbeheerder of rekeninguittreksel (betaling van de subsidie)

 • formulieren ondertekend door de aannemer in het kader van de federale belastingvermindering

 • originele facturen van aannemers

 • originele facturen van bouwmaterialen

 • plannen opgemaakt en ondertekend door een architect op schaal 1/50ste of groter

 • originele werfverslagen opgesteld en ondertekend door een architect

 • postinterventiedossier opgesteld en ondertekend door de veiligheidscoördinator

 • technische documentatie, informatie van websites en mails van fabrikanten met specifieke productinformatie, als door vaststellingen of bewijsstukken kan aangetoond worden dat het product in de technische documentatie geplaatst werd in de wooneenheid. Ook informatie op het product zelf of de verpakking

 • offerten (aannemer) als door vaststellingen of bewijsstukken kan aangetoond worden dat het product in de offerte geplaatst werd in de wooneenheid

 • foto’s als de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen(detailbeelden) is en duidelijk aan te tonen is dat het schildeel of de installatie geplaatst is in de wooneenheid

 • verwarmingsaudit EAP (energieadviesprocedure) aanvullende documenten voor het (ver)bouwjaar: ontvangst/volledigheidsbewijs stedenbouwkundige aanvraag, stedenbouwkundige vergunning, uittreksel kadastrale legger/vergunningenregister, notariële akte luchtdichtheidsmeting conform de norm NBN EN 13829 en aanvullende specificaties
Wat kost een energieprestatiecertificaat (EPC)

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere kosten.

energieprestatiecertificaat (EPC) Prijs
Studio 180 €
Appartement 240 €
Gesloten bebouwing 240 €
Half open bebouwing 260 €
Open bebouwing 290 €
Handelspand 375 €

Elektrische keuring bij verkoop Prijs
Elektrische keuring bij verkoop 150 €


Plaats een opdracht