Vastgoed-expertises zonder nattevingerwerk.

Wanneer is een schatting opgemaakt door een onafhankelijke, beëdigde en erkend expert, waardevol?


Heb je een vraag, zend dan een email naar roger.liekens@gmail.com en ik beloof je een antwoord, zo snel als mogelijk.

Scheiding ( EOT) | Wat is je huis waard?


Bij een scheiding en de verdeling van de woning tussen deelgenoten ontstaat er al eens onenigheid. Hij / zij die verkrijgen, vinden het vaak financieel te weinig en hij / zij die moeten betalen te veel.

Een scheiding met onderlinge (EOT) toestemming?
Bemiddelaars bevestigen dat het aanbevolen is om een onafhankelijk, beëdigd, schattingsverslag te laten opmaken bij een scheiding. Zo ontstaat het minst discussie tussen partijen en krijg je nadien in volle vertrouwen een onafhankelijk beëdigd schattingsverslag dat als basis dient om het uitkoop of inkoop bedrag te bepalen.

Als er tijdens de scheiding beslist wordt dat één van de partners het huis overneemt en zo de woning wordt ingekocht na de scheiding dan dient in principe deze persoon die het goed overneemt dan ook de hypothecaire lening verder af te betalen en een opleg te betalen aan de andere echtgenoot.

De koper betaalt verdeelrechten van 1% op het onroerend goed waarvan hij/zij na aankoop (alleen) eigenaar wordt. Een onpartijdige en beëdigde schatting van de verkoopwaarde biedt uitkomst om een verdeling in der minne te regelen zodat men de ex-partner kan uitkopen.

Bij een scheiding is voorkomen beter dan genezen. Informeer en baseer u op een realistische schatting zodanig dat de inkoop / verkoop eerlijk en correct kan verlopen voor beide partijen.Nalatenschap | schatting vastgoed volgens kwaliteitscharter Vlaamse Belastingdienst VLABELRoger Liekens is een onafhankelijk VLABEL erkend schatter
(erkenningsnr. 005202816177) om waardebepalingen van onroerend goed op te maken in het kader van nalatenschappen.

Vroeger, indien de Belastingdienst niet akkoord was met het bedrag vermeld in de aangifte, kon zij hierop bijkomende rechten vragen.
Vandaag bestaat de mogelijkheid om beroep te doen op een schatter die erkend is door Vlabel.

Deze schatting is bindend voor de Vlaamse Belastingdienst
op voorwaarde dat ze voldoet aan de vorm- en kwaliteitsvereisten zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Deze regels zijn, dat het opgeleverd beëdigd schattingsverslag gemotiveerd moet zijn en moet voldoen aan verschillende kwaliteitseisen waaronder in het kort : een beschrijving van het onroerend goed, een duidelijke omschrijving van de positieve en negatieve punten, een beschrijving van de vergelijkingspunten en een gemotiveerd besluit.

Dit onafhankelijk, beëdigd en erkend vlabel schattingsverslag moet verplicht toegevoegd worden bij de aangifte binnen de 4 maanden na het overlijden.

Alle details betreffende vlabel en de erfbelasting kan u nalezen op de website van de vlaamse belastingsdienst

Bekijk onderaan de video aangaande erfbelasting uitgegeven door Notaris TVWenst u een vastgoed aan te kopen of te verkopen?Indien u een huis of bedrijfsvastgoed wil kopen, is het nuttig om de gevraagde waarde te laten aftoetsen door middel van een onafhankelijke beëdigde schatting.

Zo krijgt u als koper meteen informatie over bepaalde zaken waar u mogelijks nog geen weet van had en kan u mogelijk bevestiging van de vraagprijs bekomen of met een gerust hart een aanvaardbaar en gefundeerd bod doen.

Waarom blijft een vastgoed soms maandenlang onverkocht?

Voortdurend stellen we vast dat vele onroerende goederen gedurende lange tijd te koop aangeboden worden tegen prijzen boven hun werkelijke waarde.

Potentiële kopers die initieel bereid waren een prijs te betalen rond de werkelijke waarde haken af.

Als verkoper riskeert u een lange periode van leegstand met alle mogelijke gevolgen o.a. snelle veroudering met een waardedaling als gevolg, overbodige taksen en belastingen, kapitaal zonder rendement, toenemende onderhoudskosten,…

De oorzaak is vaak toe te schrijven aan de "Gratis schatting" welke meer nadeel dan voordeel heeft….

Makelaars overschatten! de woningen met gemiddeld 33% ( onderzoek uitgevoerd door Het Volk)

Wenst u uw huis zelf te verkopen dan kan u bij ons rekenen op ons deskundig advies. Wij schatten alle types vastgoed, gaande van studio’s, appartementen, huizen en villa’s tot bedrijfsvastgoed zoals handelszaken, kantoren en andere bedrijfspanden zoals magazijnen en fabrieken.

We bezorgen u na correcte berekening een helder en deskundig en onafhankelijk schattingsverslag en indien gewenst geven wij u ook advies om alle verplichte keuringsdocumenten & attesten te verzamelen die u moet meegeven bij het te koop plaatsen van uw vastgoed.

Waardebepaling bij inbreng / onttrekking onroerend goed in een vennootschapAls u uw woning of ander vastgoed wil inbrengen in uw vennootschap is het van belang om een correcte waarde te kennen.
U kan uw woning of bedrijfsvastgoed in totaliteit in de vennootschap opnemen of de opsplitsing naakte eigendom – vruchtgebruik maken.

In dit laatste geval kan ik als beëdigd en onafhankelijk schatter voor u een gefundeerd schattingsverslag opmaken waarin alle waarden zijn vermeld om uw fiscalist / accountant toe te laten het beste scenario te berekenen specifiek voor uw doelstelling.

U kan dit schattingsverslag eveneens gebruiken om te onderhandelen over kredieten bij de bank, de fiscus te overtuigen, uw balans te actualiseren, de vermogenstoestand van de vennootschap te bepalen of de gedane afschrijvingen te verantwoorden.

Een gefundeerde, beëdigde en onafhankelijke schatting van de waarde is echter steeds noodzakelijk.Hadelspand of bedrijfsvastgoed kopen of verkopen?Iedere schatting van een handelspand, bedrijfsvastgoed, loods of kantoor heeft een eigen doel, en daarmee een eigen invalshoek. De schatting kan nodig zijn om inzicht te krijgen in de waarde van uw bedrijfsvastgoed, beleggingsobject of in de vermogenspositie voor uw jaarafrekening, voor het verkrijgen van uw bedrijfsfinanciering of huurprijsherziening.

Maar ook voor bij het vaststellen van de herbouwwaarde van het bedrijfsmatig vastgoed.
In alle gevallen is een onafhankelijk en beëdigd schattingsverslag van een onafhankelijk beëdigd schatter-expert in bedrijfsvastgoed noodzakelijk. Wij leveren een zorgvuldige beëdigde waardebepaling, toegesneden op het doel van de schatting.Wat kost een schatting?

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere kosten.

Bouwgrond, ééngezinswoning of appartement Prijs
Standaard schatting. basis forfait ( persoonlijk gebruik ) 250 €
Uitgebreide schatting. basis forfait (voor de bank, notaris, advocaat, EOT, fiscus … ) 300 €
Uitgebreide schatting, volgens het VLABELcharter (*) voor aangifte v/d erfbelasting of verslag vrederechter 450 €
Supplement voor bijkomende stallingen, magazijnen, ateliers. Prijs per M² 0,20 €
Supplement voor een opbrengsteigendom / appartementsgebouw per extra wooneenheid.

( Eerste wooneenheid is inbegrpeen in het basis tarief ).
75 €
Supplement huurwaarde ééngezinswoning, appartement 50 €
Supplement huurwaarde bij het uitsplitsen van huurwaarden bij vruchtgebruik of waarden voor en na werken 100 €
Combineer een schatting + een EPC attest en ontvang een korting van -50€

Handelspanden, bedrijfs- en kantoorgebouwen Prijs
Uitgebreide schatting. basis forfait (*) 300 €
Uitgebreide schatting, volgens het VLABELcharter (*) voor aangifte v/d erfbelasting of verslag vrederechter 450 €
Supplement per M², bruto-oppervlakte 0,20 €
Supplement per woongelegenheid ( vb handelspand met woonst 75 €
Supplement bij het uitsplitsen van huurwaarden bij vruchtgebruik of waarden voor en na werken 100 €
Combineer een schatting + een EPC attest en ontvang een korting van -50€

Algemene bepalingen
Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum
De verslagen / attesten worden verzonden binnen de 3 dagen NA ontvangst van de betaling.Het schattingsverslag wordt uitsluitend bezorgd aan onze opdrachtgever

"De afhandeling van de aanvraag voor een schattingsverslag en EPC-certificaat werd volledig conform de toelichting op de website uitgevoerd. What you read is what you get! Prima communicatie, alle vragen werden correct beantwoord en de gevraagde verslagen werden tijdig geleverd. Zeer tevreden !"

"Persoonlijke aanpak, zeer klantvriendelijke en vakkundige benadering door dhr. Roger Liekens . Duidelijk en realistisch schattingsverslag."


Plaats een opdracht