Vastgoed-expertises zonder nattevingerwerk.

VLABEL - erkende schatting. Bindend bij aangifte van de erfbelasting / nalatenschap


Een Een VLABEL waardebepaling biedt u de garantie dat er géén discussie is met de fiscusPlaats een opdracht

erfbelasting Aanbevolen bij aangifte van de nalatenschap
schatting Aanbevolen bij fiscale waardering van activa / passiva in een vennootschap
erfbelastingBindend voor de fiscus. Géén discussies nadien

Aangifte nalatenschap / erfbelasting van vastgoed, volgens het VLABEL kwaliteitscharter Vlaamse BelastingdienstBij het overlijden van een persoon met eigendommen in Vlaanderen, zijn er erfbelastingen verschuldigd (vroegere successierechten). De aangifte termijn is in principe 4 tot 6 maanden, na het overlijden. Een overzicht van de juiste termijn kan u hier nalezen
Het is de Vlaamse belastingsdienst, die bevoegd is voor de inning van deze belasting.

Bij de aangifte van de nalatenschap / erfbelasting dient u de waarde te vermelden van de eigendommen op het ogenblik van het overlijden.
Deze waardering moet correct verlopen. Indien u een te hoge waarde vermeldt, zal u te veel erfbelasting moeten betalen. Dit kan u niet recupereren, als u nadien toch aan een lagere prijs verkoopt.
Geeft u te weinig aan, riskeert u een boete wegens tekortschatting.

U kan volgende mogelijkheden gebruiken om de waarde van de onroerende goederen aan te geven


 • U kan zelf de waarde opgeven in de nalatenschap / erfbelasting. Laat u adviseren door uw notaris of een vastgoedmakelaar. Dit kan perfect ter goeder trouw gebeuren, maar is niet bindend voor de fiscus. Als u nadien aan een hogere prijs verkoopt, of bij een controle, riskeert u een boete wegens tekortschatting.

 • U doet een aanvraag voor een waardebepaling door de belastingdienst zelf. Deze waardebepaling is gratis en bindend. Als u zelf niet akkoord gaat met het resultaat, dient u bezwaar in te dienen en desnoods te procederen.

 • U doet beroep op een onafhankelijk erkend schatter-expert die een schattingsverslag opmaakt conform het VLABEL kwaliteitscharter van de Vlaamse belastingsdienst . Als u dit verslag meestuurt met de aangifte van de nalatenschap, is dit bindend voor de fiscus en de erfgenamen/opdrachtgevers.


  Wij zijn VLABEL erkend schatter-expert, onder het nummer 005202816177

  Ook in het kader van een bewindvoering heeft u een uitgebreid schattingsverslag nodig om een machtiging te vragen aan de Vrederechter.


  Plaats een opdracht

  Bekijk onderaan de video aangaande erfbelasting uitgegeven door Notaris TVScheiding ( EOT) | Wat is je huis waard?


Bij een scheiding en de verdeling van de woning tussen deelgenoten ontstaat er al eens onenigheid. Hij / zij die verkrijgen, vinden het vaak financieel te weinig en hij / zij die moeten betalen te veel.

Een scheiding met onderlinge (EOT) toestemming?
Bemiddelaars bevestigen dat het aanbevolen is om een onafhankelijk, beëdigd, schattingsverslag te laten opmaken bij een scheiding. Zo ontstaat het minst discussie tussen partijen en krijg je nadien in volle vertrouwen een onafhankelijk beëdigd schattingsverslag dat als basis dient om het uitkoop of inkoop bedrag te bepalen.

Als er tijdens de scheiding beslist wordt dat één van de partners het huis overneemt en zo de woning wordt ingekocht na de scheiding dan dient in principe deze persoon die het goed overneemt dan ook de hypothecaire lening verder af te betalen en een opleg te betalen aan de andere echtgenoot.

De koper betaalt verdeelrechten van 1% op het onroerend goed waarvan hij/zij na aankoop (alleen) eigenaar wordt. Een onpartijdige en beëdigde waardebepaling van de verkoopwaarde biedt uitkomst om een verdeling in der minne te regelen zodat men de ex-partner kan uitkopen.

Bij een scheiding is voorkomen beter dan genezen. Informeer en baseer u op een realistische schatting zodanig dat de inkoop / verkoop eerlijk en correct kan verlopen voor beide partijen.Kopen of verkopen? Wat is uw vastgoed echt waardIndien u een huis of bedrijfsvastgoed wil kopen, is het nuttig om de gevraagde waarde te laten aftoetsen door middel van een onafhankelijke beëdigde waardebepaling.

Zo krijgt u als koper meteen informatie over bepaalde zaken waar u mogelijks nog geen weet van had en kan u mogelijk bevestiging van de vraagprijs bekomen of met een gerust hart een aanvaardbaar en gefundeerd bod doen.

Waarom blijft een vastgoed soms maandenlang onverkocht?

Voortdurend stellen we vast dat vele onroerende goederen gedurende lange tijd te koop aangeboden worden tegen prijzen boven hun werkelijke waarde.

Potentiële kopers die initieel bereid waren een prijs te betalen rond de werkelijke waarde haken af.

Als verkoper riskeert u een lange periode van leegstand met alle mogelijke gevolgen o.a. snelle veroudering met een waardedaling als gevolg, overbodige taksen en belastingen, kapitaal zonder rendement, toenemende onderhoudskosten,…

De oorzaak is vaak toe te schrijven aan de "Gratis schatting" welke meer nadeel dan voordeel heeft….

Makelaars overschatten! de woningen met gemiddeld 33% ( onderzoek uitgevoerd door Het Volk)

Wenst u uw huis zelf te verkopen dan kan u bij ons rekenen op ons deskundig advies. Wij schatten alle types vastgoed, gaande van studio’s, appartementen, huizen en villa’s tot bedrijfsvastgoed zoals handelszaken, kantoren en andere bedrijfspanden zoals magazijnen en fabrieken.

We bezorgen u na correcte berekening een helder en deskundig en onafhankelijk schattingsverslag en indien gewenst geven wij u ook advies om alle verplichte keuringsdocumenten & attesten te verzamelen die u moet meegeven bij het te koop plaatsen van uw vastgoed.

Waardebepaling bij inbreng / onttrekking onroerend goed in een vennootschapAls u uw woning of ander vastgoed wil inbrengen in uw vennootschap is het van belang om een correcte waarde te kennen.
U kan uw woning of bedrijfsvastgoed in totaliteit in de vennootschap opnemen of de opsplitsing naakte eigendom – vruchtgebruik maken.

In dit laatste geval kan ik als beëdigd en onafhankelijk schatter voor u een gefundeerd schattingsverslag opmaken waarin alle waarden zijn vermeld om uw fiscalist / accountant toe te laten het beste scenario te berekenen specifiek voor uw doelstelling.

U kan dit schattingsverslag eveneens gebruiken om te onderhandelen over kredieten bij de bank, de fiscus te overtuigen, uw balans te actualiseren, de vermogenstoestand van de vennootschap te bepalen of de gedane afschrijvingen te verantwoorden.

Een gefundeerde, beëdigde en onafhankelijke waardering is echter steeds noodzakelijk.Hadelspand of bedrijfsvastgoed kopen of verkopen?Iedere schatting van een handelspand, bedrijfsvastgoed, loods of kantoor heeft een eigen doel, en daarmee een eigen invalshoek. De schatting kan nodig zijn om inzicht te krijgen in de waarde van uw bedrijfsvastgoed, beleggingsobject of in de vermogenspositie voor uw jaarafrekening, voor het verkrijgen van uw bedrijfsfinanciering of huurprijsherziening.

Maar ook voor bij het vaststellen van de herbouwwaarde van het bedrijfsmatig vastgoed.
In alle gevallen is een onafhankelijk en beëdigd schattingsverslag van een onafhankelijk beëdigd schatter-expert in bedrijfsvastgoed noodzakelijk. Wij leveren een zorgvuldige beëdigde waardebepaling, toegesneden op het doel van de schatting.Wat kost een onafhankelijke schatting?

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere kosten.

Bouwgrond, ééngezinswoning of appartement Prijs
Standaard schatting. basis forfait ( persoonlijk gebruik ) 225 €
Uitgebreide schatting. basis forfait (voor de bank, notaris, advocaat, EOT, fiscus … ) 280 €
Uitgebreide schatting, volgens het VLABELcharter (*) voor aangifte v/d erfbelasting of verslag vrederechter 450 €
Supplement voor bijkomende stallingen, magazijnen, ateliers. Prijs per M² 0,25 €
Supplement voor een opbrengsteigendom / appartementsgebouw per extra wooneenheid.

( Eerste wooneenheid is inbegrpeen in het basis tarief ).
90 €
Supplement huurwaarde ééngezinswoning, appartement 50 €
Supplement huurwaarde bij het uitsplitsen van huurwaarden bij vruchtgebruik of waarden voor en na werken 100 €
Combineer een schatting + een EPC attest en ontvang een korting van -20€

Handelspanden, bedrijfs- en kantoorgebouwen Prijs
Uitgebreide schatting. basis forfait (*) 350 €
Uitgebreide schatting, volgens het VLABELcharter (*) voor aangifte v/d erfbelasting of verslag vrederechter 450 €
Supplement per M², bruto-oppervlakte 0,25 €
Supplement per woongelegenheid ( vb handelspand met woonst 90 €
Supplement bij het uitsplitsen van huurwaarden bij vruchtgebruik of waarden voor en na werken 100 €
Combineer een schatting + een EPC attest en ontvang een korting van -20€

Algemene bepalingen
Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum
De verslagen / attesten worden verzonden binnen de 3 dagen NA ontvangst van de betaling.Het schattingsverslag wordt uitsluitend bezorgd aan onze opdrachtgever

"De afhandeling van de aanvraag voor een schattingsverslag en EPC-certificaat werd volledig conform de toelichting op de website uitgevoerd. What you read is what you get! Prima communicatie, alle vragen werden correct beantwoord en de gevraagde verslagen werden tijdig geleverd. Zeer tevreden !"

"Persoonlijke aanpak, zeer klantvriendelijke en vakkundige benadering door dhr. Roger Liekens . Duidelijk en realistisch schattingsverslag."


Plaats een opdracht